Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a www.royalcashflow.hu és a hozzátartozó aldomaineken (továbbiakban: royalcashflow.hu vagy Honlap) elérhető weboldalak által nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Szolgáltató

  • Szolgáltató neve:           Kecskés Imre E.V.
  • Székhely:                           6724 Szeged, Sík Sándor u. 3. II/6
  • Adószám:                          66847285-1-26
  • Nyilvántartási szám:    39945567
  • Képviselő:                        Kecskés Imre
  • Elérhetőség:                    imre.kecskes(kukac)gmail.com vagy damondesign(kukac)gmail.com

1.2. Felhasználó

Felhasználónak minősül a royalcashflow.hu weboldal látogatója, továbbá mindenki, aki igénybe veszi a royalcashflow.hu által nyújtott ingyenes vagy fizetős szolgáltatások valamelyikét is.

1.3. A Szolgáltatás leírása

A RoyalCashflow alkalmazás használatával a Felhasználónak lehetősége van a kiadásait, bevételeit és egyéb pénzügyi tranzakcióit nyilvántartani. A szoftver biztosítja a Felhasználónak, hogy a felvitt adatokat felhasználva elemzéseket hajtson végre múltbeli és jelenlegi, továbbá terveket készítsen a jövőbeli pénzügyi helyzetére vonatkozóan.

 

Ön, mint Felhasználó a Honlap használatával és regisztrációjával elfogadja az alábbiakat.

2. Az igénybevétel általános feltételei

2.1. A Honlap tartalmának néhány része elérhető minden Felhasználó számára. Egyes tartalmak vagy szolgáltatások azonban regisztrációhoz, bejelentkezéshez, illetve díjfizetéshez kötöttek.

2.2.  A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a felvitt adatai a Szolgáltató által meghatározott helyen és szerveren tárolódjanak.

2.3. A Szolgáltató a Honlap felületén jogosult reklámok elhelyezésére. Ezek megjelenítését Felhasználó semmilyen módon nem akadályozhatja.

2.4. Figyelemmel arra, hogy a weboldal alapszolgáltatása ingyenes, a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben csak az ingyenes szolgáltatást veszi igénybe, a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket küldjön.

2.5. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat semmilyen módon ne sértse.

2.6. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje bármilyen előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül. Ilyen esetben, amennyiben a Felhasználó fizetős szolgáltatást vett igénybe, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a már befizetett összeg időarányos részét.

2.7. A Felhasználó bármikor megszüntetheti regisztrációját. Ekkor a felhasználói fiókja és vele együtt az összes általa rögzített adat azonnal törlődik a rendszerből.

3. Szolgáltatások karbantartása, módosítása, megszüntetése

3.1. A Szolgáltató folyamatosan fejleszti, javítja és módosítja szolgáltatásait. A szolgáltatások újabb funkciókkal bővülhetnek, de az egyes szolgáltatások, funkciók vagy lehetőségek akár meg is szűnhetnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megszüntetheti a szolgáltatások nyújtását a Felhasználók számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a szolgáltatásokra vonatkozóan.

3.2. Fizetős szolgáltatás megszüntetése esetén az azt igénybevevő Felhasználónak az előfizetési díj időarányos, fel nem használt fennmaradó része visszajár.

3.3. Ha egy szolgáltatás és/vagy funkció megszűnik, akkor erről a Felhasználók kellő időben értesítést kapnak, hogy lehetőségük legyen adataik mentésére, archiválására. Ilyen esetben a Felhasználó felelőssége az általa felvitt tartalmak mentése.

3.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy azon ingyenes szolgáltatást igénybevevő Felhasználók felhasználói fiókját megszüntesse, akik hosszabb inaktivitást tanúsítanak, az alkalmazást nem használják. Ilyen megszüntetésre a Felhasználó előzetes értesítése után kerülhet sor.

3.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon és/vagy az alkalmazáson. Ez okból a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás nélkül is. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az alkalmazás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

3.6. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásait más domainnév alá helyezze át.

4. Felelősség kizárása

4.1. Sem a Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget a szolgáltatások használatából, korlátozásából, megszüntetéséből eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért. A Felhasználó a weboldalt és az alkalmazást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért

4.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatások megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, a felvitt adatok pontosságáért, teljességéért, azokból levont következtetésekért, valamint az ezeknek a közvetett és/vagy közvetlen használatából eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért.

4.3. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos és/vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. (például: az Internet szolgáltató és/vagy a tárhely szolgáltató és/vagy az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodások vagy kimaradások)

4.4. A szolgáltatás oldalai olyan linkeket tartalmazhatnak, melyek más szolgáltatók oldalaira irányítanak. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap Felhasználói által tanúsított magatartásért, viselkedéséért.

4.6. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett károkért a szolgáltatás használatával kapcsolatban.

5. Szerzői jogok és a weboldal biztonsága

5.1. A honlap és az alkalmazás szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a royalcashflow.hu oldalnak és alkalmazásnak. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy használatára jogosult. A regisztráció, az alkalmazás használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

5.2. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a program forráskódját nem próbálja visszafejteni, azt nem elemzi, harmadik fél számára nem adja ki. A Honlap és az alkalmazás bármilyen részének másolása a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül tilos.

5.3. A Felhasználó nem sértheti meg és nem kísérelheti meg megsérteni a Honlap biztonságát. A Felhasználó nem kísérelheti meg a szolgáltatás sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését. A Felhasználó nem tehet kísérletet olyan információkhoz való hozzáférésre, amikhez neki nincs jogosultsága. A Felhasználó nem zavarhatja meg a Honlap működését. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Honlap rendeltetésszerű működését vagy bármely a weblapon folytatandó tevékenységet.

5.4. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben vagy a felhasználási feltételek megszegése miatt éri. A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.

6. Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2016. január 1-jétől hatályosak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó elfogadja a módosított feltételeket, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.