Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen dokumentumban a royalcashflow.hu weboldal üzemeltetője és jogtulajdonosa (továbbiakban Szolgáltató) tájékoztatja a Felhasználókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Jelen dokumentum nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a royalcashflow.hu weboldalról hiperlinkkel érhetőek el.

I. rész

Adatkezelő és Adatfeldolgozók adatai

1. Adatkezelő megnevezése

 • Szolgáltató neve: Kecskés Imre E.V.
 • Székhely: 6724 Szeged, Sík Sándor u. 3. II/6
 • E-mail hello[kukac]royalcashflow.hu
 • Adószám: 66847285-1-26
 • Nyilvántartási szám: 39945567
 • Honlap: royalcashflow.hu
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-136128/2018
 

2. Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 

3. Adatfeldolgozók adatai

3.1 Tárhelyszolgáltató:

 • A cég neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4.
 • Telefonszám: +36 1 789 2 789
 • E-mail: support@tarhely.eu
 • Honlap: https://tarhely.eu/

 • A cég neve: Jzt Informatikai Kft
 • Székhely: Mezőtúr, Dobó István u. 10, 5400
 • Telefonszám: +36 30 207 0830
 • E-mail: info@jztkft.hu
 • Honlap: https://jztkft.hu
 
 • A cég neve: Netlight Consulting Kft
 • Székhely: Budapest, Bánki Donát u. 12/b, 1148
 • Telefonszám: +36 30 3 550 880
 • E-mail: netlight@netlight.hu
 • Honlap: https://salesform.hu
 

3.2. Hírlevélszoftver szolgáltató

 • Adatfeldolgozó neve: UAB “MailerLite”
 • E-mail: info@mailerlite.com
 • Az adatfeldolgozó címe: J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania
 

3.3. Számlázó szoftver szolgáltató

 • Adatfeldolgozó neve: Octonull Kft.
 • Székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6. 2.2.2
 • Postacíme: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6. 2.2.3
 • E-mail címe: hello@billingo.hu
 • Honlapja: https://www.billingo.hu/
 

3.4. Bankkártyás Fizetési szolgáltató

 • Adatfeldolgozó neve: Barion Payment Zrt.
 • Székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
 • E-mail címe: adatvedelem@barion.hu
 • Honlapja: https://www.barion.com/

Weboldalunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Weboldalunkon az alábbi kártyatípusokkal fizethet: MasterCard – Maestro – Visa – Visa Electron – American Express

II. rész

Adatkezelési tevékenységek bemutatása

4. RoyalCashflow szoftver – ingyenes verziójának használata

4.1. Felhasználó

Felhasználónak minősül a royalcashflow.hu weboldal látogatója, továbbá mindenki, aki igénybe veszi a royalcashflow.hu által nyújtott ingyenes vagy fizetős szolgáltatások valamelyikét is.

4.2. A Szolgáltatás leírása

A RoyalCashflow alkalmazás használatával a Felhasználónak lehetősége van a kiadásait, bevételeit és egyéb pénzügyi tranzakcióit nyilvántartani. A szoftver biztosítja a Felhasználónak, hogy a felvitt adatokat felhasználva elemzéseket hajtson végre múltbeli és jelenlegi, továbbá terveket készítsen a jövőbeli pénzügyi helyzetére vonatkozóan.

4.3. Az adatkezelés célja

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a honlapon keresztül elérhető költségnyilvántartó alkalmazás (továbbiakban Szolgáltatás) igénybevételéhez szükséges azonosítás, a Szolgáltatás nyújtása, használatának támogatása, Szolgáltatás Felhasználóinak kiszolgálása, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

4.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatás Szerződés (ÁSZF) szerinti teljesítése. Ez azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad számunkra az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker.”) 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza. E rendelkezés kimondja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

4.5. A kezelt adatok köre

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: e-mail cím, jelszó, felhasználónév. Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben kéri a Felhasználót a regisztráció megerősítésére. A Szolgáltató az adatbázisában a Felhasználó jelszavának kódolt változatát tárolja csupán, magát a jelszót nem. Az alkalmazás használata során a program statisztikai céllal automatikusan rögzíti a felhasználó regisztrálásának, és utolsó bejelentkezésének dátumát. Más technikai adatot (IP cím, operációs rendszer, böngésző típus, stb.) a rendszer nem tárol.

4.6. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációnál megadott adatok kezelése a regisztrációs űrlap elküldésével kezdődik és a felhasználói fiók törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A felhasználói fiókot a Felhasználó valamint a Szolgáltató is egyaránt, bármikor törölheti. A Szolgáltató általi törlésre az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben kerülhet sor.

4.7. Az adatfeldolgozó megnevezése

Az adatok tárolásának technikai feltételei megvalósításához adatfeldolgozót veszünk igénybe: JZT Informatikai Kft. A JZT Informatikai Kft. az app.royalcashflow.hu domainnéven elérhető alkalmazás tárhelyszolgáltatójaként biztosítja az adatok tárolásának helyét a saját szerverükön.

 

5. RoyalCashflow szoftver – díjköteles funkciók megvásárlása esetén megrendelés teljesítése, számla tárolása

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Amennyiben a felhasználó a RoyalCashflow program díjköteles funkcióját is igénybe veszi, a számlakiállításhoz és a megrendelés teljesítéséhez elkérjük a vásárló nevét, telefonszámát, címét és e-mail címét, ugyanis a szükséges adatok számlán való feltüntetése jogszabályi kötelezettség, valamint biztosítják a szolgáltatás akadálymentes teljesítését.

5.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség és szerződés teljesítése. Ez azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad az adatok kezelésére. Ezt a kötelező adatkezelést az Eker. 13/A.§ (2) bekezdése tartalmazza, amely alapján a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelhetjük a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 5.1. pontban foglalt adatokat.

5.3. Az adatkezelés időtartama
A számla kiállításától számított 8 év. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot – így a számlát is-, legalább 8 évig kell megőrizni.

5.4. Az adatfeldolgozó megnevezése

A megrendelés rögzítésének technikai feltételeinek megvalósításához adatfeldolgozót veszünk igénybe: Netlight Consulting Kft. Az Adatkezelő a Netlight Consulting Kft. SalesForm nevű szolgáltatását veszi igénybe a megrendelések rögzítéséhez és a szükséges adatok bankkártyás fizetési szolgáltatónak történő továbbításához.

Az Adatkezelő részére a Barion Payment Zrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét.

A számla tárolásának technikai feltételei megvalósításához adatfeldolgozót veszünk igénybe: Octonull Kft. Az Adatkezelő az Octonull Kft. Billingo szolgáltatását veszi igénybe a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj számlázásának kezelésére. A számla az Octonull Kft. rendszerében a számla kiállításától számított 8 évig kerül tárolásra.

 

6. Hírlevél küldés

6.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Kezelt adatok köre: Az Érintett által regisztrációkor megadott e-mail cím.
Adatkezelés célja: A regisztrációkor megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal kezeljük.

6.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

6.3. Az adatkezelés időtartama
Az Érintett önkéntes adatmegadásától az Érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással, vagy a RoyalCashflow fiókjának törlésével automatikusan visszavonhatja.

6.4. Az adatfeldolgozó megnevezése
A hírlevél küldés technikai feltételei megvalósításához adatfeldolgozót veszünk igénybe: MailerLite.

III. rész

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

7. Az adatokat megismerők köre

Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén kívül kizárólag a I. részen belül a 3. pontban nevesített adatfeldolgozók ismerhetik meg.

 

IV. rész

Adatbiztonság

8. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása során. Ennek megfelelően a böngésző a szerverrel való kommunikációban SSL titkosítást alkalmaz, továbbá a program a felhasználó jelszavát és a költségnyilvántartás összegszerű bejegyzéseit titkosítva tárolja az adatbázisban.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

V. rész

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
A Felhasználó a RoyalCashflow szoftveren belül önállóan, bármikor módosíthatja, helyesbítheti, vagy törölheti adatait.

9.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

9.3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

9.10. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ugyanakkor a bírósághoz fordulást megelőzően Felhasználó köteles felszólítani Szolgáltatót az alábbi elérhetőségek valamelyikén a követelmények teljesítésére, pontosan megjelölve az álláspontja szerint megvalósult jogsértést:

Név: Kecskés Imre E.V.
Székhely: H-6724 Szeged, Sík Sándor u 3. II. emelet 6
Telefon: +36 70 340 30 94
E-mail: imre.kecskes[kukac]gmail.com

9.11. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

VI. rész

Egyéb rendelkezések

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Közérdekű levelek

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben is eljuttathatja az érintettek részére. Ezek közérdekű leveleknek számítanak, így ezeket a leveleket mind az ingyenes, mind a fizetős szolgáltatásokat igénybevevő Felhasználók megkapják, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

10.2. Szabályzat változása

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi irányelveket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követően a Program első használatakor válnak érvényessé a Felhasználóval szemben.

10.3. Vontkozó jogszabályok

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.

A vonatkozó jogszabályok listája a 2. pontban került felsorolásra